ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՍԱՆՊԷՅԼԻԻ ՈՐԲԱՆՈՑ

Մինչեւ 31 Հոկտեմբեր 1910 ծախսուած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ուտեստեղէն

590

17

 

 

Զգեստեղէն

145

88½

 

 

Անկողնեղէն

157

94

 

 

Ջերմութիւն

14

88

 

 

Լուսաւորութիւն

5

64½

 

 

Մաքրութիւն

9

67

 

 

Կարասիք

41

21

 

 

Շէնքի վարձք

27

69

 

 

Բժշկական

26

80

 

 

Օրավարձք

64

70

 

 

Ճանապարհածախս

6

59½

 

 

Թղթատար

 

87½

 

 

Նորոգութիւն

24

06

 

 

Դպրոցական ծախս

1

17

 

 

Պաշտօնէից

130

58½

 

 

Զանազան ծախս

5

38

1253

25½

Բանջարանոցին զուտ հասոյթը զեղչ

 

 

4

93½

Լ. Օսմ.

 

 

1248

32