ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՐԲԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՀԱՏՆԵՐԷ

 

Որբ

Վճարում

Լ. ՕՍՄ.

Լ. ՕՍՄ

Յով. Աբիկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Գ. Սարգիսօֆ

8

½ տար.

20

00

 

 

Կ. Իբրանոսեան

3

2 տար.

30

00

 

 

Հ. Սէթեան

6

½ տար.

15

00

 

 

Յ. Գորեան

4

1 տար.

20

00

 

 

Ա. Թօփալեան եւ որդիք

12

2 տար.

120

00

 

 

Ն. Օհանեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Լ. Բանիկեան

1

2 տար.

10

00

 

 

Ա. Շմաւոնեան

2

2 տար.

20

00

 

 

Մ. Սերվեան

4

2 տար.

40

00

 

 

Գ. Համբարձումեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Պարսամեան եղբարք

1

1 տար.

5

00

 

 

Ե. Պէնլեան

2

2 տար.

20

00

 

 

Միհ. Մամիկոնեան

2

1 տար.

10

00

 

 

Միք. Տուխանեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Լ. եւ Ա. Ստամպօլլեան

2

1 տար.

10

00

 

 

Ե. Զատէեան

2

1 տար.

10

00

 

 

Խ. Պարութճեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Էլ. Շ. Նաքաշեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Կար. Պասմաճեան

3

1 տար.

15

00

 

 

Գր. Էրմէնեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Մ. Նառլեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Վռամ. Մանուկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Էնֆիյէճեան եղբարք

1

½ տար.

2

50

 

 

Աւ. Աճէմեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Հայկ. Ներսէսեան

1

1 տար.

5

60

 

 

Ոմն (Քէօրիւքճեանի միջոցաւ)

1

½ տար.

2

50

 

 

Կ. Բալուեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Կար. Օհանեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Բ. Պալըքճեան

2

1 տար.

9

90

 

 

Քեր. Թօփալեան

4

2 տար.

40

00

 

 

Յ. Չրաճեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ա. Աղասեան

3

½ տար.

7

50

 

 

Հայկ. Խանճեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Գ. Մազլըմեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Մ. Քիւրքճիպաշեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Հ. Հարենց

2

½ տար.

5

00

 

 

Յ. Դիմաքսեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Հ. Շահնազար

1

1 տար.

5

00

 

 

Յ. Նագաշեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ա. Թարաք

1

½ տար.

2

50

 

 

Եուսուֆեան եղբարք

1

½ տար.

2

00

 

 

Վ. Շամտանճեան

2

½ տար.

5

00

 

 

Յ. Քէլէկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ա. Սբէնչեան

1

1 տար.

5

00

 

 

 

91

 

519

25

 

 

Օ. Սինէմ

1

½ տար.

2

50

 

 

Էլ. Արթինեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ոմն (Օհանեանի միջոցաւ)

1

1 տար.

5

00

 

 

Թ. Զ. Ճշմարտախօս

1

1 տար.

5

00

 

 

Շնորհքեան եղբարք

2

½ տար.

5

00

 

 

Տօքթ. Ս. Յակոբեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Ար. Ենովքեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Մ. Ունճեան

6

2 / 3 տար.

20

00

 

 

Ա. Արապեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Ազ. Ապրօ

2

¼ տար.

2

50

 

 

Կիւլ. Սիսլեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Բեր. Սիսլեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Հեր. Սէֆէրեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Թ. Լաթիֆեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Ի. Պ. Քիւչիւքեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Պօհճալեան ընտանիք

1

¼ տար.

1

25

 

 

Լ. Սեմերճեան

2

1 տար.

10

00

 

 

Ե. Տուտեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Էօժ. Մ. Մանուկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Յ. Թասլաքճեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Մէօհ. Մանուկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ար. Մանուկեան

3

1 տար.

15

00

 

 

Ահ. Մանուկեան

2

1 տար.

10

00

 

 

Տ. Խան Քէլէկեան

1

2 տար

10

00

 

 

Եր. Գ. Գալուստեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Մաքր. Էսմէրեան

1

¼ տար.

1

25

 

 

Վ. Ռ. Էպէեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Զ. Տօքթ Էսմէրեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Տօքթ. Տէօվլէթեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Տօքթ Գ. Կիւլպէնկեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Ֆ. Խ. Ճանպէտէն

1

¼ տար.

1

25

 

 

Լ. Մ. Աղաթօն

1

½ տար.

2

50

 

 

Ն. Գ. Յովակիմեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Տ. Ե. Ս. Արք. Դուրեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Ն. Գասպարեան

2

½ տար.

5

00

 

 

Նարկ. Վարդերեան

2

1 տար

10

00

 

 

Սաթ. Տանիսեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Տ. Մ. Շիրինեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Բ. Ստամպօլլեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Յ. Բաշկեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Մ. Սթէնեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Տ. եւ Տիկ. Քէնտէրեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Տ. եւ Տիկ. Ֆէրահեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Տէր. եւ Տիկ. Ալթունեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Բէմպէեան եւ Գըլըճճեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Քալէմքեարեան եւ Մինասեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Տ. Օհանեան եւ Տամպուրճեան

1

1 տար.

6

60

 

 

 

151

 

755

80

 

 

Աւետիսեան եւ Յարութիւնեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Արսէնեան եւ Խոտիկեան

1

1 տար.

6

60

 

 

Գ. Վարդանեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Մ. Սիմոնեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Դ. Մելիքեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Լ. Լուսարարեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ռ. Սավուլեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ս. Թօփալեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Հինգ Տիկիններ Էնկիւրիւէն

1

1 տար.

5

00

 

 

Ս. Քէօսթէքեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Տիկնայք Գարամանեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Յ. Սաաթճեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ան. Ե. Շիրինեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Բ. Ս. Մանուկեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Ե. Թօփալեան

1

½ տար.

2

50

 

 

Գ. Սէթեան

1

1 տար.

5

00

 

 

Օր. Նուարդ Գալչընեան

1

1 տար.

5

00

839

00

 

 

 

 

 

 

 

 

ՈՐԲԱՊԱՇՏՊԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՔ

 

Տիկնանց Միութիւն Պրուսա

5

2 տար.

50

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Սաութ. Մանչեսթր

4

1 տար.

19

80

 

 

Տիկնանց Միութիւն Սաութ. Մանչեսթր

10

1 տար.

50

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Նիւհէվըն

1

1 տար.

5

62

 

 

Տիկնանց Միութիւն Իւսկիւտար

3

2 տար.

30

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Ն. Պրայթն

2

1 տար.

10

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Հավրհիլ

4

1 տար.

22

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Ֆավր Սէլմա

4

1 տար.

20

10

 

 

Տիկնանց Միութիւն Ֆիլատէլֆիա

3

1 տար.

15

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Լօուէլ

3

1 տար.

16

50

 

 

Տիկնանց Միութիւն Վունսաքէթ

2

1 տար.

10

00

 

 

Տիկնանց Միութիւն Նիւպրիբօրթ

2

1 տար.

11

00

 

 

Վեր. Հնչակ. կուսակցութիւն

5

1 տար.

25

00

 

 

Թաղ. Խորհուրդ Գարաման

2

1 տար.

10

00

 

 

Թաղ. Խորհուրդ Պէօյիւքտէրէ

5

½ տար.

12

50

 

 

Կղմինտրի ընկ. Կ. Պոլիս

6

1 տար.

36

00

 

 

Մարմարի ընկ. Կ. Պոլիս

4

1 տար.

24

00

 

 

Հայ. գրադարան Լ. Անճէլօս

7

1 տար.

46

45½

 

 

Կան. Կարմիր Խաչ ընկ. Մարզուան

2

½ տար.

5

00

 

 

Թաղ. Խորհուրդ Պօյաճը գիւղ

2

1 տար.

10

00

428

97 ½

 

244

 

 

 

1267

97 ½

Իզմիրի Որբախնամ Միութիւն

50

1 տար.

252

00

 

 

Նիւ Եօրքի որբախնամ

10

½ տար.

33

00

 

 

Երզնկայի որբախնամ

16

1 տար.

80

00

 

 

Քինկսպուրկ որբախնամ

1

2 տար.

10

77

 

 

Ֆրէզնօի որբախնամ

20

½ տար.

50

02

 

 

Սբրինկֆիլտի որբախնամ

2

1 տար.

11

32

437

11

 

343

 

 

 

 

 

Ընդհ. գումար Լ. Օսմ

1705

08 ½