ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՅՐ ՀԱՇԻՒ

31 Դեկտեմբեր 910 . Ե. )

 

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Էջ

 

Լ. Օսմ

Լ. Օսմ

52

Սնտուկ

199

18

 

 

29

Ռուսական Պանքա

2077

74

 

 

54

Ազգ. Կեդր. Վարչութիւն

167

12¾

 

 

47

Մերսինի Թաղ. Խորհուրդ

120

 

 

31

Կարասի

13

70

 

 

43

Մարաշի Գանձ.

7

33¾

 

 

49

Հ. Նշան Եէտի Ալանեան

13

33½

 

 

33/42

Զանազան պարտականք

(Քննիչ եւ Պատուիրակ)

 

7

03¾

2605

45¾

 

18

Նուիրատոմս Պատրաստ

2088

66¼

 

 

 

20

Մասնախումբք (Նուիրատոմս)

 

965

79¾

3054

46

ՅՆՁՆԺՈՂ.   ԾԱԽՍԵՐ

9

Զանազան ծախսեր

42

18¾

 

 

10

Թղթատար եւ հեռագիր

29

14½

 

 

11

Ճանապարհածախս

93

71½

 

 

16

Տպագրութիւն

69

03

 

 

17

Թոշակ պաշտօնէից

427

50

 

 

22

Պաշտպանուած որբեր

55

41½

 

 

23

Ս. Կաթողիկոս

3

49¼

 

 

28

Դրամական տարբերութիւն

26

16¼

 

 

30

Դիւանական ծախս

13

15½

 

 

55

Պատուիրակութեան ծախս

108

75

868

55¼

ԾԱԽՍԵՐ ՈՐՈՆՑ ՀԱՇԻՒՆԵՐԸ ԵԿԱԾ ԵՆ

 

36

Հաճընի Որբանոց

2270

34

 

 

 

46

Մերսինի Որբանոց

1631

96¾

 

 

 

40

Այնթապի Որբանոց

1503

34½

 

 

 

44

Մարաշի Որբանոց

1246

17¼

 

 

 

50

Ատանայի Որբանոց

689

65

 

 

 

48

Տէօրթ Եօլի Որբանոց

19

21

 

 

 

51

Հասան Պէյլիի Որբանոց

1248

32

8609

00½

ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ՈՐՈՆՑ ՀԱՇԻՒՆԵՐԸ ՏԱԿԱՒԻՆ ԵԿԱԾ ՉԵՆ

 

5

Հաճըն

1100

 

 

 

7

Այնթապ

299

09

 

 

 

8

Մարաշ

155

96

 

 

 

21

Ատանա

3

35

 

 

 

15

Տէօրթ Եօլ եւ Հասան Պէյլիի

2615

17¼

4173

57¼

 

 

 

 

 

19311

04¾

 

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Էջ

 

Լ. Օսմ

Լ. Օսմ

ՊԱՐՏ­ՔԵՐ

41

Մարաշի մատակարար

3

90

 

 

25

Երզնկայի մասնախումբ

220

 

 

57

Հաճընի Պահանջատեարք

519

59¼

743

49¼

 

19

Նուիրատոմսք (տպագրուած)

 

 

3993

57

ՀԱՍՈՅԹՆԵՐ

3

Նուիրատուութիւն

2811

90¾

 

 

4

Որբապաշտպանութիւն

1705

08½

 

 

27

Բաժանորդագրութիւն

72

22¼

 

 

2

Նպաստից Յանձնաժողով

 

2062

 

 

12

Միջազգ. Յանձնաժողով

449

52½

 

 

13

Վաճառականաց Ակումբ

300

 

 

24

Աղքատ. Տիկնանց Ընկ.

200

 

 

34

Ուղղակի նուէրներ

348

28½

 

 

37

Կառավարական նպաստներ

1092

65

 

 

45

Ազգ. Պատրիարքարան

659

81

 

 

56

Պետական նպաստ

4872

50

14573

 

 

 

 

 

 

 

 

98½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19311

04¾