ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏԱՆԱՅԻ ՈՐԲԱՆՈՑ

Մինչեւ 31/13 Օգոստոս 1910 ծախսուած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ուտեստեղէն

273

66

 

 

Ջերմութիւն եւ լուսաւորութիւն

23

84½

 

 

Մաքրութիւն

14

16

 

 

Զգեստեղէն

95

39 ½

 

 

Շինութիւն եւ նորոգութիւն

31

87 ½

 

 

Պաշտօնէից

93

01¾

 

 

Կարասիք

 

87

 

 

Շէնքի վարձք

17

 

 

Դուրսի որբերուն

96

62

 

 

Ճանապարհածախս

 

53¼

 

 

 

 

 

646

97 ½

Պատուիրակին կողմէ ծախսուած

8

49

 

 

Քննիչին կողմէ ծախսուած

16

18 ½

 

 

Տնօրէնին 2 ամս. Կ. Պոլսէն վճարուած

18

42

67 ½

Լ. Օսմ.

 

 

689

65