ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍՆՏՈՒԿ
ԿԻԼԻԿ. ՈՐԲ. ԿԵԴՐ. ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՅ ՏԻԱՐ ԳԱՆՁԱՊԵՏԻՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԱՄՍԵԱՅ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 

ՄՈՒՏՔ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Սպառած նուիրատոմսերէ

939

11

 

 

Նուիրատուութիւններէ

2811

90¾

 

 

Որբերու պաշտպաններէ

1705

08½

 

 

Բաժանորդներէ

72

22¼

 

 

Նպաստից Յանձնաժողովէ

2022

 

 

Միջազգ. Յանձնաժողովէ

400

 

 

Վաճառականաց Ակումբէ

300

 

 

Աղքատասէր Տիկնանց Ընկերութենէ

200

 

 

Երզնկայի մասնախումբէն

220

 

 

Պետական նպաստէն

500

 

 

Դրամական տարբերութենէ

 

38½

 

 

Ռուսական Պանքայէն

3600

12770

 

71

 

 

 

 

12770

71

 

ԵԼՔ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Հաճըն ղրկուած

2557

 

 

Հաճըն (դեղ եւ ապրանք) ղրկուած

82

72½

 

 

Հաճըն (դրամ. տարբերութիւն) ղրկուած

1

68

 

 

Մերսին ղրկուած

500

 

 

Այնթապ ղրկուած

1700

 

 

Այնթապ (դպրոցական պիտոյք) ղրկուած

3

60

 

 

Մարաշ ղրկուած

1530

 

 

Հ. Պէյլի եւ Տէօրթ Եօլ ղրկուած

3500

 

 

Ատանա ղրկուած

130

 

 

Պատուիրակին ղրկուած

308

 

 

Պաշտօնէից թոշակին վճարուած

397

50

 

 

Քննիչին ղրկուած

158

04

 

 

Թղթատ. եւ հեռագրին վճարուած

22

29¾

 

 

Պաշտպանուած որբերուն վճարուած

55

41½

 

 

Ճանապարհածախսին վճարուած

55

68½

 

 

Տպագրութեան վճարուած

69

03

 

 

Դիւանական ծախսին վճարուած

13

15½

 

 

Զանազան ծախսին վճարուած

31

09½

 

 

Դրամական տարբերութեան վճարուած

28

15¼

 

 

Ատանայի Տնօրէնին ամսական վճարուած

18

 

 

Հաճընի Տնօրէնին ամսական վճարուած

24

 

 

Ս. Կաթողիկոսին ղրկուած

49

80½

 

 

Կաթողիկոսին (փոխառութեան) ղրկծ.

20

 

 

Կարասեաց վճարուած

13

70

 

 

Ռուսական Պանքային

1302

65

12571

53

Պատրաստ դրամ (910 Դեկտ. 31)

 

 

199

 

18

 

 

 

 

12770

71

                                                     

ԿԱՐԱՍԻ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Լուսանկարի գործիք

13

00

 

 

1 ընդօրինակութեան մամուլ

 

70

13

70

 

 

 

13

70

 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՆՔԱ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Սնտուկէն յանձնուած

1302

65

 

 

Պետական նպաստէն յանձնուած

4372

50

 

 

Տոկոս

2

59

5677

74

Գանձուած

 

 

3600

00

Ռ. Պանքայէն պահանջ

 

 

2077

74

 

ՄԵՐՍԻՆԻ ԹԱՂ. ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Մերսինի որբանոցին փակման առթիւ շէնքը տեղւոյն Թաղ. Խորհրդոյ թողուած է ի փոխարէն 200 Օսմ. ոսկւոյ որ է յանձնաժողովոյս պահանջը

 

 

200

 

Ս. Կաթողիկոսին փոխանցուած

 

 

80

 

Մնացորդ պահանջ

 

 

120

00

 

ԱԶԳ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Պատուիրակ Ս. Սուին էֆ. ի ի հաշիւ Ազգ. Կեդր. Վարչութեան տուած նպաստները եւ հեռագիր

108

38

 

 

Պատուիրակութեան ծախսին կէսը որ Կեդր. Վարչութեան կը պատկանի

108

74¾

217

12¾

Նպ. Յանձնաժողովէն գանձուած

 

 

50

00

Մնացորդ պահանջ

 

 

167

12 ¾