ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԱԾ ՈՐԲԵՐ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Դպրոցասէր Տիկնանց վարժարանը դրուած որբին տարեկան թոշակ

12

00

 

 

Ազգ. հիւանդանոցը պատսպարուած 3 որբի համար

15

41½

 

 

Պէզազեան վարժ. դրուած 2 որբերու համար

15

00

 

 

Պէզազեան վրժը. դրուած որբին պիտոյք

5

00

 

 

Պարտիզակի վրժը. դրուած որբին համար

8

00

55

41½

 

 

 

55

41 ½