ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ԱՆՀԱՏՆԵՐԷ

1909

Տեարք

Լ. Օսմ

Հոկտեմ.

31

Ա. Թօփալեան

1

87½

Հոկտեմ.

31

Հանէսեան

1

87½

Հոկտեմ.

31

Մ. Էսէֆեան

1

87½

Հոկտեմ.

31

Սըվաճեան

1

87½

Հոկտեմ.

31

Ֆրանկիւլօֆ եւ Ընկ.

 

18½

Հոկտեմ.

31

Լ. Լեւոնեան

 

37

Հոկտեմ.

31

Յ. Կարապետեան

3

Հոկտեմ.

31

Հ. Ճէվահիրճեան

1

Նոյեմբ.

2

Բ. Քէչեան

5

50

Նոյեմբ.

3

Գ. Ալիքսանեան

1

85

Նոյեմբ.

3

Տ. Թէրզիպաշեան

1

02

Նոյեմբ.

3

Կառապան Գօսթի

 

50

Նոյեմբ.

4

Մ. Նշիկեան, Ֆրէզնօ

2

24

Նոյեմբ.

6

Մ. Տ. Բարիզ

1

75

Նոյեմբ.

18

Մ. Գավաֆեան

3

Նոյեմբ.

20

Յ. Տէրունեան

1

Նոյեմբ.

20

Գ. Գառնիկեան

 

50

Նոյեմբ.

24

Տ. Տազլեան

1

Նոյեմբ.

24

Լ. Թօփալեան (հարսնիքի առթիւ)

15

Նոյեմբ.

27

Ռ. Չրաճեան

1

Նոյեմբ.

29

Ա. Նարլըեան

1

Դեկտ.

1

Մ. Գոչունեան

2

Դեկտ.

1

Տիկ. Վ. Չօփուրեան

2

Դեկտ.

1

Հ. Յակոբեան

 

50

Դեկտ.

8

Տիկին Ա. Սէֆէրօղլու

1

Դեկտ.

11

Յ. Ցնծալեան

2

20

Դեկտ.

11

Հ. Սերոբեան

2

Դեկտ.

14

Լ. Գազանճեան

4

37½

Դեկտ.

16

Ոմն

1

Դեկտ.

18

Օ. Միասէրեան, Բարիզ

4

37½

Դեկտ.

20

Կ. Բէհլիվանեան

2

18¾

Դեկտ.

20

Տիկին Կ. Բէլթէքեան

1

Դեկտ.

20

Յ. Սահակեան

 

18½

Դեկտ.

20

            Ոմն

 

27¾

Դեկտ.

20

Տիկին մը

1

Դեկտ.

20

Ոմն

2

Դեկտ.

23

Ս. Թաշճեան

1

Դեկտ.

23

Պալթաեան եղբարք

1

Դեկտ.

23

Թէլլալեան

1

Դեկտ.

23

Յ. Սարաֆեան

2

Դեկտ.

24

Ոմն

1

Դեկտ.

26

Պօսթանճեան եղբարք

2

Դեկտ.

27

Ե. Թագւորեան

1

Դեկտ.

31

Մ. Աչուկեան

5

Դեկտ.

31

Ս. Իշխանեան

5

1910

 

 

86

89

Յունվ.

3

Հ. Նազարեան

2

75

Յունվ.

4

Յ. Գարաեան

4

Յունվ.

5

Գ. Տէմիրճեան

 

18½

Յունվ.

5

Ոմն

3

Յունվ.

7

Ոմն

2

Յունվ.

7

Մ. Գրիգորեան

1

Յունվ.

7

Հ. եւ Ա. Թաթարեան

1

Յունվ.

8

Յ. Եավրուեան

 

18½

Յունվ.

8

Ս. Ղուկասեան

 

Յունվ.

11

Ս. Փեշտիմալճեան

2

29

Յունվ.

12

Պ. Չամիչեան

1

Յունվ.

12

Յ. Սաաթճեան

 

18 ½

Յունվ.

12

Մ. եւ Կ. Մալխասեան

2

Յունվ.

13

Մ. Բ. Քէպապճեան

2

Յունվ.

13

Մ. Պօսթանճեան զաւակունք

1

Յունվ.

14

Ս. Պօսթանճեան զաւակունք

 

50

Յունվ.

14

Պ. Էսաեան

 

18½

Յունվ.

15

Տիկին Մ. Օտապաշեան

 

18½

Յունվ.

17

Ա. Շալճեան

 

18½

Յունվ.

17

Ա. Ճ. Գասապեան

 

37

Յունվ.

17

Լ. Չամիչեան

 

18½

Յունվ.

17

Խ. Մաքրիտի

1

Յունվ.

17

Գ. Մաքուլեան

2

Յունվ.

18

Ոմն

 

55

Յունվ.

18

Աստուածատուրեան

 

87½

Յունվ.

18

Վ. Փափազեան

 

37

Յունվ.

21

Ե. Շամլեան

1

Յունվ.

21

Ռ. Քէշիշեան

1

Յունվ.

21

Գ. Ս. Պաղտասարեան

 

74

Յունվ.

24

Գ. եւ Գ. Մանիսալեան

20

Յունվ.

24

Տօքթ. Ս. Իւթիւճեան

2

Յունվ.

24

Մ. Էնգարէլեան

1

Յունվ.

24

Գ. Ե. Թէրզեան

 

37

Յունվ.

25

Կ. Սարեան

1

Յունվ.

25

Շնորհքեան վաճռտն. պաշտօնեյք.

1

Յունվ.

25

Օր. Միւհէնտիսեանի միջոցաւ

1

12

Յունվ.

27

«Առաւօտ»ի միջոցաւ

5

Յունվ.

27

Փ. Հայթաեան

 

46

Յունվ.

27

Յ. Տէյիրմէնճեան

 

18½

Յունվ.

27

«Ազատամարտ»ի միջոցաւ

 

92½

Յունվ.

31

Ս. Գույումճեան

 

55

Փետր.

1

Ն. Չամիչեան

 

50

Փետր.

2

Պ. Տատիկոսեան

 

50

Փետր.

2

Տիկին Մ. Տաղլեան

1

Փետր.

2

Տօքթ. Տաղլեան

1

Փետր.

2

Պ. Թաշճեան զաւակունք

1

Փետր.

2

Ալ. Բէքմէզեան

10

50

 

 

 

166

83 ½

Փետր.

2

Գ. Ճէվահիրճեան

 

55

Փետր.

3

Ոմն

 

18½

Փետր.

7

Վ. Տէմիրգափուլեան

1

Փետր.

7

Մինաս Մինասեան

1

Փետր.

7

Ս. Սըվաճեան

1

Փետր.

8

Ա. Պաղլեան

 

18½

Փետր.

10

Վ. Ասասեան

1

Փետր.

10

Գ. Տատըրեան

1

Փետր.

10

«Արեւելք» օրաթերթէն

11

Փետր.

11

Ա. Միսաքեան

 

74

Փետր.

11

«Առաւօտ» օրաթերթի միջոցաւ

49

80½

Փետր.

16

Տիկին Ն. Աբիսողոմեան

 

18½

Փետր.

16

Ս. Տէլի Ղազարեան

 

18½

Փետր.

16

Տիկին Մ. Փափազեան

1

Փետր.

21

Տ. եւ Թ. Չպուքճեան

1

Փետր.

23

Տիկին Լ.

5

Փետր.

25

Յ. Փափազեան

2

Մարտ

1

Տիկին Մ. Ֆրէնկեան

4

37 ½

Մարտ

1

Խ. Ֆրէնկեան, Պրուսա

2

50

Մարտ

1

Լ. Ռումօէն

1

Մարտ

1

Կ. Բօլատեան

 

87½

Մարտ

4

Գ. Նիքօթեան

 

37

Մարտ

7

Տ. եւ Տիկ. Վ. Մեսրոպեան

 

87½

Մարտ

8

Տիկին Մ. Հէքիմեան

1

Մարտ

12

Ոմն

5

Մարտ

15

Յ. Ճէճիզեան

1

Մարտ

17

Մ. Ն. Բէքմէզեան

 

55

Մարտ

17

Յ. Ոսկերիչեան

 

40

Մարտ

17

Ար. Մնտիկեան

 

37

Մարտ

18

Տիանա Աբգար

2

24

Մարտ

21

Ռ. Մարկոսեան եւ Ընկ.

40

Մարտ

21

Կ. Գարագաշեան

2

20

Մարտ

31

Յ. Փորթուգալեան

4

37½

Ապրիլ

6

Ոմն

 

18½

Ապրիլ

15

Խ. Գարիպեան

 

18½

Ապրիլ

18

Լ. Գասեան

 

13

Ապրիլ

27

Տիկին Գասապեան

 

87½

Ապրիլ

30

«Ազատամարտ»ի միջոցաւ

1

24

Ապրիլ

30

«Ազատամարտ»ի միջոցաւ

1

Ապրիլ

30

Տ. Չամքերթենեան, Անվէրս

5

Ապրիլ

30

Ե. Միսաքեան, Անվէրս

5

Ապրիլ

30

Ա. Մ. Չամքերթենեան, Ժընէվ

5

Ապրիլ

30

Գ. Պասմաճեան

 

37

Ապրիլ

30

Գ. Չամիչեան

 

49

Ապրիլ

30

Ոմն

 

37

Ապրիլ

30

Օ. Թէրլէմէզեան, Պանտրմա

 

75

Մայիս

4

«Ազատամարտ»ի միջոցաւ

5

50

 

 

 

336

89 ½

Մայիս

5

Սեր. Գույումճեան

 

55

Մայիս

5

Յով. քհնյ. Ամիրեանց, Տփղիս

2

53

Մայիս

5

Յ. Սահակեան

 

18½

Մայիս

5

Ոմն

 

18 ½

Մայիս

7

Անտոն Գավաֆեան

 

18 ½

Մայիս

7

Ս. Մշկեան, Պէյրութ

4

35 ½

Մայիս

11

Տիկին Մ. Տատուրեան

2

Մայիս

11

Յ. Քէրբիչեան, Քրքքիլիսէ

1

Մայիս

13

Ալ. Ճէպրայիլ

 

93½

Մայիս

14

Ս. Մարկոսեան

 

18½

Մայիս

18

«Եր. Հայաստան»ի միջոցաւ

5

50

Մայիս

18

Յ. Փիրումեան, Վան

5

Մայիս

19

Գ. Հ. Գարագաշեան եւ Ընկ.

3

Մայիս

27

Ոմն

2

Յունիս

1

Հ. Ս. Գավուքճեան

1

95

Յունիս

1

Թ. Տէտէեան

 

47½

Յունիս

1

Մ. Քէհեաեան

 

17½

Յունիս

1

Պ. Հճ. Պօղոսեան

 

17½

Յունիս

1

Յ. Տէտէեան

 

14

Յունիս

1

Տ. Խորէն Տաղլեան

 

9

Յունիս

1

Ա. Պըտըլեան

 

Յունիս

1

Բ. Եազըճեան

 

Յունիս

3

Գ. Խարբութլեան

2

Յունիս

6

Յ. Շալճեան

 

37

Յունիս

6

Ոմն

 

55

Յունիս

6

Յ. Արսլանեանի միջոցաւ

1

10

Յունիս

11

«Ազատամարտ»ի միջոցաւ

1

82

Յունիս

20

Պ. Յ. Անդրէասեան

3

Յունիս

28

Դ. Չիլճեան

1

Յուլիս

4

Գ. Պօղոսեան Եղբարք

1

10

Յուլիս

20

Կ. Գարանֆիլեան

1

Օգոստ.

10

Ա. Պրուսալեան

1

Օգոստ.

10

Վ. Մինասեան

11

24¾

Օգոստ.

27

Տիկին Ֆէյթէլսոն

 

87½

Սեպտ.

7

Ճէվահիրճեանի ձեռամբ

19

42

Սեպտ.

23

Բ. Քէչեան

2

60

Հոկտ.

13

Խ. Պարութճեան

1

Հոկտ.

13

Ա. Տուխանեան

 

44

Հոկտ.

13

Կ. Իբրանոսեան

5

Նոյեմ.

1

Վ. Օհանեան

 

87½

Նոյեմ.

23

Խ. Խաշխաշեան եւ Որդիք

5

Դեկտ.

14

Յ. Քէհեաեանի ժառանգորդներէն

40

 

 

 

467

—¼