ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՆԳԱՆԱԿԻՉ ՄԱՍՆԱԽՈՒՄԲԵՐ ԵՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

1. Վէզիր-Քէօբրիւ

Տեարք Յ. Սիւմպիւլեան, Կ. Չէվիկեան, Ա. Խաչերեսեան, Յ. Խաչերեսեան եւ Բ. Սմսարեան։

2. Արաբկիր

Տեարք Ա. Այճեան, Ա. Պօզաճեան, Ա. Թաշճեան, Գ. Զիրաքեան, եւ Յ. Անանեան։

3. Տրապիզոն

Տեարք Կ. Արապեան, Թ. Արապեան, Զ. Մարանեան, Յ. Կէտիկեան եւ Պ. Մարիմեան։

4. Հէվըրհիլ (Ամերիկա)

Հայուհեաց Որբախնամ Ընկերութիւն

Տիկին Վարդեր Տէրտէրեան (Ատենապետ) եւ Տիկին Վ. Իսպիրեան (Գանձապետ)։

5. Քօնքօրտ (Ամերիկա)

Ազգ. Որբախնամ Վարչութիւն

Տեարք Ասատուր Շաթրեան (Ատենապետ) եւ Միքայէլ Ամպրէսեան (Ատենադպիր)

6. Րիչմընտ (Ամերիկա)

Հայ Ազգ. Ազատ Լսարանի Վարչութիւն

Տեարք Ն. Տարխանեան (Ատենապետ) եւ Յ. Տէրվիշեան (Ատենադպիր)։

7. Շիքակօ (Ամերիկա)

Հայ Որբախնամ Յանձնախումբ

Տեարք Կարապետ Փուշմանեան (Ատենապետ) եւ Յովհաննէս Պէզազեան (Ատենադպիր)։

8. Սթոնհէմմաս (Ամերիկա)

Հայաստանի Աստղ Ընկերութիւն

Տեարք Կարապետ Քէչէճեան (Ատենապետ) եւ Ս. Յ. Հազարշահեան (Ատենադպիր)

9. Թրոյ (Ամերիկա)

Կիլիկիոյ Սովելոց Հանգ. Մասնախումբ

Մհի. Մ. Հայկեան (Ատենապետ), Մ. Կ. Հայրապետեան (Ատենադպիր)։