ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ-ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐ

1. ԱՏԱՆԱ

Թիւ որբերու

Մանչ

65

 

Աղջիկ

96

161

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Պրուսայի Պաղտ.

3

2

5

Իզմիրի Գերմ.

10

12

22

Մարաշի Գերմ.

9

14

23

 

22

28

50

 

2. ԳՈՒԶՈՒԼՈՒԳ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

3

7

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Չոք- Մարզուանի Ազգ. որբանոց

1

1

2

 

1

1

2

 

3. ՀԱՃԸՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

24

 

Աղջիկ

25

49

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Ազգային Որբանոց Հաճընի

3

8

11

Օսմ. Որբանոց Հաճընի

2

2

Գերմ. Որբանոց Թալասի

4

2

6

Ազգ. Որբանոց Թալասի

1

1

 

10

10

20

 

4. ՀԱՍԱՆ ՊԷՅԼԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

35

 

Աղջիկ

37

72

5. ԽԱՌՆԻ

Թիւ որբերու

Մանչ

47

 

Աղջիկ

41

88

6. ԼԱՓԱՇԼԸ

Թիւ որբերու

Մանչ

2

 

Աղջիկ

2

4

7. ՕՍՄԱՆԻՅԷ

Թիւ որբերու

Մանչ

 

Աղջիկ

4

4

 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԹԻՒ ԱՏԱՆԱ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ

 

Մանչ

177

 

Աղջիկ

208

385

 

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Հաճընի Ազգային Որբանոց

3

8

11

Մարաշի Ազգ. Որբանոց

1

1

2

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

9

14

23

Հաճընի Գերմ. Որբանոց

4

2

6

Հաճընի Պետ. Որբանոց

2

2

Իզմիրի Գերմ. Որբանոց

10

12

22

Պրուսա Պաղտ. Որբանոց

3

2

5

Թալասի

1

1

 

33

39

72

 

Որբանոցներու մէջ

Մանչ

33

Մօրերնուն քով

Մանչ

144

 

 

Աղջիկ

39

 

Աղջիկ

169

313

 

 

72

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

385