ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կրօնական

Ի բաց առեալ Հասանպէյլի ուր եկեղեցի եւ քահանայ չկայ, մնացեալ բոլոր որբանոցներու պատսպարեալները լիովին կը վայելեն հոգեւոր մխիթարութիւն։ Ամէն իրիկուն միասնական աղօթքով կը քնանան։ Կիրակի օրերը, առտու իրիկուն, եկեղեցի կը յաճախեն, եւ Ծնունդին ու Զատկին Հաղորդութիւն կ՚առնեն։