ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՒԻՐԱՏՈՄՍ ՍՊԱՌՈՂ ՄԱՍՆԱԽՈՒՄԲԵՐ

31 Դեկտեմբեր 1910

Տեղի

Տրուած

Նուիրատոմս

Գանձուած

Մնացորդ Պահանջ

Բերա

46

08

46

08

 

 

Իւսկիւտար նոր թաղ

23

08¼

23

08¼

 

 

Մագրիգիւղ

81

02

84

02

98

Իւսկիւտար Սէլամսըզ Իճատիէ

114

12½

27

38

86

74½

Գատըգիւղ

161

11¼

122

77

38

34¼

Եօզկատ

101

85¼

30

71

85¼

Սօֆիա

277

87

77

44

200

43

Տարտանէլ

39

81½

28

50

11

31½

Ագշէհիր

77

31½

50

27

31½

Պուրտուր

36

57½

16

85

19

72½

Պէշիկթաշ

123

15¼

51

37¼

71

78

Մալկարա

31

48

31

48

Պաֆրա

31

48¼

31

48¼

Ինէպօլու

37

03¾

10

27

03¾

Սամսոն

61

11

33

56½

27

54½

Պալըքէսիր

76

39

84

07

61

Հայ գիւղ

21

29½

17

13

04

16½

Նիկոմիդիա

55

55½

24

31

55½

Բարիզ

198

37

45

160

55

Գօնեա

42

36

21

28

21

08

Ֆէրիքէօյ

37

37

Էսկիշէհիր

54

63

32

22

63

Սելանիկ

27

77¾

1

09

26

68¾

Նառլը գաբու

30

79

18

75

12

04

Կիրասոն

27

77¾

27

77¾

Օրտու

20

37

2

18

37

Կարին

92

59¼

100

07

40¾

Հաճըն

13

89

13

89

 

 

 

 

 

 

983

79 ½

Մագրիգիւղի պահանջը

2. 98

 

 

 

 

 

 

Պալըքէսիրի պահանջը

7. 61

 

 

 

 

 

 

Կարինի պահանջը

7. 40¾

 

 

 

 

17

99¾

 

 

1904

90 ¾

939

11

965

79 ¾