ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

308

00

 

 

Հաճընի վճարածը

3

00

 

 

Մերսինէն առածը

8

77¾

 

 

Մերսինի վճարածը

28

06½

 

 

Քննիչէն առածը

130

00

 

 

Քննիչին վճարածը

37

50

 

 

Նպ. Յանձնաժողովէն առածը

50

00

 

 

Մերսինի որբանոցին ծախսածը

16

13½

 

 

Ուղղակի նուէր

 

97½

 

 

Տ. Եօլի վճարածը

50

00

 

 

Մերսինի Կառավր. նպաստէն

53

57

 

 

Տ. Եօլի ծախսածը

13

25½

 

 

Տէօրթ Եօլէ առածը

100

00

 

 

Ատանայի վճարածը

92

44

 

 

Ս. Կաթողիկոսէն փոխառութիւն

40

00

 

 

Հ. Պէյլիի վճարածը

133

00

 

 

Ս. Կաթողիկոսէն նպաստ

25

00

716

32¼

Հ. Պէյլիի որբանոցին ծախսածը

 

83

 

 

 

 

 

 

 

Հաճընի որբանոցին ծախսածը

15

44

 

 

 

 

 

 

 

Ի հաշիւ Ազգ. Վարչ. նպաստներ

108

38

 

 

 

 

 

 

 

Պատուիրակութեան եւ ընկերներուն ամսուան ընդհ. ծախսերը

217

49¾

715

54¼

 

 

 

 

 

Պահանջ

 

 

 

78

 

 

 

716

32 ¼

 

 

 

716

32 ¼