ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ-ԿԱԹՈԼԻԿ ՈՐԲԵՐ

1. ՄԱՐԱՇ

Թիւ որբերու

Մանչ

32

 

Աղջիկ

26

58

2. ՍՈՒԷՏԻԱ

Թիւ որբերու

 

Մանչ

3

 

Ասոնք Հայ-Լատին են

Աղջիկ

2

5

3. ԳԸՐԸԳ ԽԱՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

6

10

4. ՊԷՅԼԱՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

1

 

Աղջիկ

1

2

 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԹԻՒ ՀԱԼԷՊ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ-ԿԱԹՈԼԻԿ ՈՐԲԵՐՈՒ                

Մանչ

40

 

Աղջիկ

35

75

 

Ամէնքն ալ մօրերնուն քովն են