ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՃԸՆԻ ՈՐԲԱՆՈՑԸ

Մինչեւ 31 Հոկտեմբեր 1910 ծախսուած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ուտեստեղէն

1126

89

 

 

Զգեստեղէն

282

19½

 

 

Անկողնեղէն

67

14

 

 

Ջերմութիւն

53

39½

 

 

Լուսաւորութիւն

9

84

 

 

Մաքրութիւն

51

87½

 

 

Կարասիք

22

76

 

 

Բժշկական

67

41½

 

 

Պաշտօնէից

138

75½

 

 

Օրավարձք

61

81

 

 

Ճանապարհածախս

10

73

 

 

Դպրոցական պիտոյք

3

08¾

 

 

Նորոգութիւն

26

90¼

 

 

Թղթատար եւ հեռագիր

1

41¼

 

 

Զանազան ծախք

81

69¼

 

 

Որբանոցի շինութիւն

150

00

2155

90

Դրամի վնաս

1

68

 

 

Պատուիրակ. եւ քննիչ. ըրած զանազան ծախսեր

6

03½

 

 

Կ. Պօլսէն ղրկուած դեղեր

49

00

 

 

Կ. Պօլսէն ղրկուած ապրանք

33

72½

 

 

Կ. Պօլսէն վճարուած Տնօրէնին երեք ամսական

24

00

114

44

Լ. Օսմ.

 

 

2270

34