ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՍ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆ ԿԱԶՄԸ

  Յանձնաժողովիս անդամներէն Տեարք Յ. Շահրիկեան, Յ. Գորեան, Լ. Բանիկեան եւ Կ. Իբրանոսեան հրաժարած ըլլալով, անոնց տեղ անուանեցան Տեարք Աղեքսանդր Բարունակեան, Գէորգ Շնորհքեան, Յարութիւն Ներկարարեան եւ Նշան Գալըպճեան, որով յանձնաժողովս կազմուած է այսօր հետեւեալներէն. Տեարք

Արշակ Շմաւոնեան           Ատենապետ

Յովհաննէս Խօրասանճեան        Փոխ Ատենապետ

Սարգիս Սուին        Ատենապետ

Ներսէս Օհանեան   Փոխ Ատենադպիր

Ալիքսան Թօփալեան         Գանձապետ

Աղեքսանդր Բարունակեան

Գէորգ Շնորհքեան

Հեթում Սէթեան

Յակոբոս Ճէնիզեան (Բրոֆ. )

Յակոբ Գավաֆեան

Յարութիւն Ներկարարեան

Նշան Գալըպճեան