ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՇԻՒ ԱՅՆԹԱՊԻ ՈՐԲ. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

1700

00

 

 

Հ. Պէյլիի համար վճարուած

153

17

 

 

 

Հ. Պէյլիէ փոխանցուած

200

00

 

 

Որբ. պէտքերուն ծախսուած

1499

74½

1652

91½

Կառավարական նպաստներէ

38

56

 

 

 

 

 

 

 

Ուղղակի ՆուէրներԷ

13

44½

1952

00½

Հաշիւը տակաւին չեկած գումար

 

 

299

09

 

 

 

1952

00 ½

 

 

 

1952

00 ½