ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԷՕՐԹԵՕԼԻ ՈՐԲԱՆՈՑ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Քննիչին կողմէ հագուստի եւ թոշակի համար

5

95½

 

 

Պատուիրակին կողմէ ծախսուած դիւանական պիտոյք, Փառէն Վրդ. ի ժամուց, հացկերոյթի ծախս եւ նուէրներ

13

25½

19

21

Լ. Օսմ.

 

 

19

21