ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՉՈՐԵՔՏԱՍԱՆԱՄՍԵԱՅ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

31 Դեկտեմբեր 1910 ( Ը. Ե. )

ՀԱՍՈՅԹ

 

Լ. Օսմ

Լ. Օսմ

Տպագրուած նուիրատոմսեր

3993

57

 

 

Ա. Թօփալեան էֆ. ի քով նուիրատոմսեր

 

2088. 66¼

 

 

 

3054

 

 

 

46

Մասնախումբերու քով նուիրատոմսեր

 

965. 79¾

Նուիրատոմսերու սպառումէ

939

11

 

 

Նուիրատուութիւններէ

2811

90¾

 

 

Որբերու պաշտպաններէ

1705

08½

 

 

Բաժանորդներէ

72

22¼

 

 

Նպաստից Յանձնաժողովէ

2062

 

 

Միջազգային Յանձնաժողովէ

449

52½

 

 

Վաճառականաց Ակումբէ

300

 

 

Աղքատ. Տիկնանց Ընկ. է

200

 

 

Ուղղակի նուէրներէ

348

28½

 

 

Կառավար. նպաստներէ

1092

65

 

 

Ազգ. Պատրիարքարանէ

659

81

 

 

Պետական նպաստէ

 

4872

50

15513

 

 

 

 

 

 

09 ½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15513

09 ½

 

ԾԱԽՍ

ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒ ԾԱԽՍԵՐ ՈՐՈՆՑ ՀԱՇԻՒՆԵՐԸ ԵԿԱԾ ԵՆ

 

Լ. Օսմ

Լ. Օսմ

Հաճընի որբանոցին ծախսուած

2270

34

 

 

 

 

 

 

8609

 

 

 

 

 

 

00½

Մերսինի որբանոցին ծախսուած

1631

96¾

Այնթապի որբանոցին ծախսուած

1503

34½

Մարաշի որբանոցին ծախսուած

1246

17¼

Ատանայի որբանոցին ծախսուած

689

65

Տէօրթ Եօլի որբանոցին ծախսուած

19

21

Հ. Պէյլիի որբանոցին ծախսուած

1258

32

 

ՂՐԿՈՒԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ՈՐՈՆՑ ՀԱՇԻՒՆԵՐԸ ՏԱԿԱՒԻՆ ԵԿԱԾ ՉԵՆ

Հաճըն

1100

 

 

 

 

4173

 

 

 

 

57¼

Այնթապ

299

09

Մարաշ

155

96

Ատանա

3

35

Տէօրթ Եօլ եւ Հ. Պէյլիի

2615

17¼

 

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՈՅ ԾԱԽՍԵՐ

Թղթատար եւ հեռագիրի

29

14½

 

 

Ճանապարհածախսի

93

71½

Տպագրութիւն

69

03

Պաշտօնէից թոշակներու

427

50

Պաշտպանուած Որբերու

55

41½

Ս. Կաթողիկոսին

3

49¼

Դրամական տարբերութիւն

26

16¼

Դիւանական ծախսի

13

15½

Պատուիրակութեան ծախսի

108

75

Զանազան ծախս

42

18¾

868

55¼

 

13651

13

Հասոյթի առաւելութիւն

 

 

1861

96½

 

 

 

 

 

 

 

 

15513

 

 

 

 

 

09 ½