ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԻՒՐԵԱՆԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ՈՐԲԵՐ

1. ԱՏԱՆԱ

Թիւ որբերու

Մանչ

11

 

Աղջիկ

15

26