ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԾԱԽՍ

 

 

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ատանա ղրկուած որբերուն եւ քահանային

 

 

22

00

 

 

Քննիչին որբ. ներու այցելութեանց երթեւեկի

 

 

28

98¼

 

 

Քննիչին ճամբու պիտոյք

 

 

9

04¾

 

 

Քննիչին վերջին անգամ Կ. Պօլսէն մեկնելուն

 

 

10

00

 

 

Ատանայի որբանոցի տնօրէնին

 

 

10

00

 

 

Հաճընի որբանոցի տնօրէնին

 

 

10

00

 

 

Քննիչին հետ ղրկուած որբերուն

 

 

3

68½

93

71½

Սնտուկէն վճարուած

55. 68½

 

 

 

 

 

Քննիչէն վճարուած

 

38. 03

93. 71½

 

 

93

71 ½