ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍՆՏՈՒԿ

1 Յունվար 1911է մինչեւ 30 Յունիս 911 Վեցամսեայ Մուտք եւ Ելք

ՄՈՒՏՔ           

ԵԼՔ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Պատրաստ դրամ (1911 Յունվ. 1)

 

 

199

18

Հաճըն ղրկուած

1053

84½

 

 

Որբերու պաշտպաններէ

955

00½

 

 

Տէօրթ Եօլ ղրկուած

975

00

 

 

Նուիրատուութիւններէ

243

91½

 

 

Մարաշ ղրկուած

650

00

 

 

Մասնախումբերէ

144

80¼

 

 

Այնթապ ղրկուած

195

00

 

 

Պահանջներէ գանձում

27

39

 

 

Խ. Գռուզեանի ղրկուած

70

00

 

 

Բաժանորդագրութենէ

38

87

 

 

Ս. Կաթողիկոսի ղրկուած

80

00

 

 

Ազգան. Հայուհեաց Ընկ. է

99

90

 

 

Պաշտօնէից վճարուած

280

50

 

 

Տիկ. Միութ. Newark (անձեռնմխելի)

71

60

 

 

Զանազան ծախսի վճարուած

22

22½

 

 

Ռուսական պանքայէ

1700

00

3281

48¼

Թղթատար եւ հեռագրի վճարուած

4

80½

 

 

 

 

 

 

 

Դիւանական ծախսի վճարուած

5

99½

 

 

 

 

 

 

 

Դրամական տարբերութիւն

4

31½

 

 

 

 

 

 

 

Տպագրութեան ծախսի վճարուած

1

96½

 

 

 

 

 

 

 

Պաշտպանուած որբերու

4

16½

3347

81¼

 

 

 

 

 

Պատրաստ դրամ (1911 Յունիս 30)

 

 

132

85

 

 

 

3480

66 ¼

 

 

 

3480

66 ¼