ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅ-ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐ

1. ՄԱՐԱՇ

Թիւ որբերու

Մանչ

290

 

Աղջիկ

250

540

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

210

190

400

 

210

190

400

2. ԱՆՏԻՈՔ

Թիւ որբերու

Մանչ

6

 

Աղջիկ

8

14

3. ԳԸՐԸԳ-ԽԱՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

4

 

Աղջիկ

3

7

4. ՊԷՅԼԱՆ

Թիւ որբերու

Մանչ

2

 

Աղջիկ

1

3

5. ՍՈՒԷՏԻԱ

Թիւ որբերու

Մանչ

13

 

Աղջիկ

9

22

 

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ԹԻՒ ՀԱԼԷՊ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ-ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ

Մանչ

315

 

Աղջիկ

271

586

 

 

Մանչ

Աղջիկ

 

Մարաշի Գերմ. Որբանոց

210

190

400

 

210

190

400

 

Որբանոցներու մէջ

Մանչ

210

 

 

Աղջիկ

190

400

Մօրերնուն քով

Մանչ

105

 

 

Աղջիկ

81

186

 

 

 

586