ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՐԱՇԻ ՈՐԲԱՆՈՑ

Մինչեւ 30 Սեպտեմբեր 1910 ծախսուած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Դպրոցական Պիտոյք

4

09¼

 

 

Լուսաւորութեան

4

28

 

 

Անկողնեղէն

193

66½

 

 

Ուտեստեղէն

476

09¼

 

 

Ջերմութիւն

24

34¾

 

 

Կարասիք

45

07¾

 

 

Պաշտօնէից

126

92¾

 

 

Զգեստեղէն

173

90¼

 

 

Բժշկական

5

41½

 

 

Շէնքի վարձք

117

00

 

 

Օրավարձք

15

64½

 

 

Ճանապարհածախս

2

53¼

 

 

Մաքրութիւն

4

32¾

 

 

Նպաստ

 

74¼

 

 

Լուսանկարի ծախս

 

56

 

 

Զանազան ծախս

49

80¾

 

 

Նորոգութիւն

1

75¾

1246

17¼

Լ . Օսմ.

 

 

1246

17 ¼