ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹՂԹԱՏԱՐ. ԵՒ ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Սնտուկէն վճարուած

22

29¾

 

 

Քննիչին վճարածը

6

84¾

29

14½

 

 

 

29

14 ½