ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՍ ՆՈՒԻՐԱՏՈՄՍԵՐԸ ՍՊԱՌՈՂ ՄԱՍՆԱԽՈՒՄԲԵՐ

1. Գատըգիւղ

Տիկնայք Ն. Ա. Մանուկեան, Տոքթ. Ս. Յակոբեան, Ա. Ա. Հարենց, Ն. Գ. Սարգիսօֆ, Ֆ. Ն. Օհանեան եւ Օրիորդք Ա. Պ. Արապեան եւ Ռ. Աղաթօն։

2. Իւսկիւտար Սէլամիէ-Գուզկունճուք-Իճատիէ

Տեարք Յ. Ներկարարեան, Գ. Փափազեան, Պ. Մարտիրոսեան, Ա. Քիւրքճեան, Ե. Մարտիկեան, Ն. Արթինեան։

3. Իւսկիւտար Եէնի Մահալլէ

Տեարք Երուանդ Խիւտավէրտեան, Կ. Ալիքսանեան եւ Ք. Պէյզատեան։

4. Ֆէրիգիւղ

Տեարք Գ. Ոսկեան, Պ. Ասլանեան, Տօքթ. Մութաֆեան, Տօքթ. Վ. Գասապեան, Յ. Կիւլպէնկեան եւ Յ. Նարկիլէճեան։

5. Սելանիկ

Տ. Կարապետ քհնյ. Թուխմանեան եւ Տեարք Պ. Սարաֆեան, Տ. Տեփանեան, Յ. Տիւրկէրեան եւ Յ. Մանուկեան։

6. Մալկարա

Տեարք Տօքթ. Յովհաննէս Նշանեան, Ա. Թօքատլեան, Պ. Բարունակեան, Ա. Ուրուրեան, Գ. Պօրուճեան, Վ. Յարութիւնեան եւ Մհի. Դաւիթ։

7. Տարտանէլ

Տեարք Աբրահամ Եագուպեան, Ս. Սիմօնեան, Գ. Ճանիկեան, Պ. Թէքիրտաղլեան եւ Գ. Յակոբեան։

8. Օրտու

Տեարք Յ. Անմահեան, Ե. Ո. Առաքելեան, Գ. Գրիգորեան, Տ. Անդրէասեան եւ Խ. Ճէրահեան։

9. Ինէպօլու

Տեարք Գ. Էօմիւրեան, Յ. Գարամանեան, եւ Ե. Գարաեան։
10. Կիրասոն

Տեարք Մ. Պաղտատլեան, Ն. Թօքատլեան, Ե. Չիչէքեան, Մ. Խըտըշեան եւ Գ. Չրտաքլեան։

11. Սամսոն

Տեարք Յ. Հէքիմեան, Տօքթ. Հ. Հինդլեան, Մ. Ընքապապեան, Գ. Կիւլեան եւ Տ. Հայրապետեան։

12. Գոնիա

Տեարք Տօքթ. Ս. Ժամկոչեան, Մ. Շահինեան, Յ. Թովմասեան, Ս. Մէյմարեան, Ս. Ռափայէլեան։

13. Ագշէհիր

Տ. Առանձար քհնյ. եւ տեարք Յ. Սարաֆեան, Գ. Արապեան, Ս. Թօփսագալեան եւ Յ. Աշոտեան։

14. Պուրտուր

Տ. Արսէն Քհնյ. Միքայէլեան եւ Տեարք Կ. Աւետիքեան, Ա. Ալիքսանեան եւ Յ. Գույումճեան։

15. Հայ-Գիւղ ( Պանտրմայի թեմ)

Տեարք Ս. Մանուէլեան, Ս. Մհի. Ստեփանեան, Ա. Աբիկեան, Պ. Տօնիկեան, Խ. Նոր-Յակոբեան, Կ. Պաղտասարեան, Յ. Գատըեօրանեան, Կ. Մուրատեան, Թ. Այվազեան, Կ. Պուրկազեան, Ա. Կէլիպօլեան, Յ. Մարտիրոսեան։

16. Պաֆրա

Պատ. Թաղական խորհուրդ

17. Նիկոմիդիա

Տ. Ստեփաննոս Ս. Արքեպիսկ. Յովակիմեան

18. Բարիզ

Տեարք Վ. Թագւորեան, Հ. Համամճեան, Մ. Գալուստեան, Յ. Աստուածատուրեան եւ Գ. Գավաֆեան։

19. Սօֆիա

Տ. Մեսրովպ Քհնյ. եւ Տեարք Թ. Ներսէսեան, Մ. Արծրունի, Ն. Թանտըրճեան, Մ. Սարըպօյաճեան եւ Կ. Խօշլեան։