ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՐՀԵՍՏԱՒՈՐ ՈՐԲԵՐ

  Հաճնոյ որբանոցէն 66 տղայ կը հետեւին արհեստի, քաղաքին զանազան արհեստաւորներու քով։

  Մարաշի որբանոցէն ալ 52 տղաք կը հետեւին արհեստի, ինչպէս երկաթագործութեան, թիթեղագործութեան, ոսկերչութեան, դերձակութեան, ատաղձագործութեան, կօշկակարութեան, մուճակագործութեան, պղինձագործութեան եւ համետագործութեան։ Որբուհիներն ալ կը հետեւին գորգագործութեան եւ ձեռական աշխատութեանց։