ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՅՆԹԱՊԻ ՈՐԲԱՆՈՑ

Մինչեւ 17/30 Հոկտեմբեր 1910 ծախսուած

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Ուտեստեղէն

641

15¾

 

 

Զգեստեղէն

317

27½

 

 

Անկողնեղէն

3

95½

 

 

Ջերմութիւն

34

24½

 

 

Լուսաւորութիւն

5

13½

 

 

Մաքրութիւն

12

99¾

 

 

Կարասիք

55

77½

 

 

Շէնքի վարձք

45

00

 

 

Բժշկական

21

63

 

 

Պաշտօնէից

122

33

 

 

Օրավարձք

1

99¾

 

 

Ճանապարհածախս

67

15½

 

 

Դպրոցական ծախք

35

96¾

 

 

Դուրսի որդեգրելոց

10

22¾

 

 

Գորգագործութեան ծախս

31

86

 

 

Հիւսնութեան դասի

3

45

 

 

Դրամական վնաս

1

83½

 

 

Զանազան ծախս

87

75

1499

74½

Կ. Պոլիսէն ղրկուած դպրոցական պիտոյք

 

 

3

60

Լ. Օսմ.

 

 

1503

34 ½