ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՔՆՆԻՉ

ՊԱՐՏԻ

ՊԱՀԱՆՋԷ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Յանձնաժողովէս ղրկուած

150

00

 

 

Մերսինի վճարածը

35

00

 

 

Յանձնաժողովէս ղրկուած

4

29

 

 

Ճանապարհածախսի վճարածը

28

98¼

 

 

Յանձնաժողովէս ղրկուած

3

75

 

 

Ճանապարհածախսի վճարածը

9

04¾

 

 

Մարաշէ առածը

130

00

 

 

Տ. Եօլի որբանոցին ծախսածը

5

95½

 

 

Մերսինէ առածը

207

70¼

 

 

Զանազան ծախսեր

11

09¼

 

 

Մերսինի որբանոցէն առածը

10

00¾

 

 

Թղթատար եւ հեռագրի ծախսեր

6

84¾

 

 

Նպ. Յանձնաժողովէն առածը

10

00

 

 

Դրամական վնաս

 

98½

 

 

Ուղղակի նուէրէ

 

68

 

 

Տէօրթ Եօլի վճարածը

300

00

 

 

Յ. Աշոտ Եպսկ. է

15

00

 

 

Հ. Ն. Եէտի Ալանեանի վճարածը

13

33½

 

 

Տէօրթ Եօլէ առածը

200

00

 

 

Հ. Պէյլիի վճարածը

159

92

 

 

Պատուիրակէն առածը

237

50

 

 

Հաճընի որբանոցին ծախսածը

 

59½

 

 

Տէօրթ Եօլէ առածը

200

00

968

93

Ատանայի որբանոցին ծախսածը

16

18½

 

 

 

 

 

 

 

Հ. Պէյլիի որբանոցին ծախսածը

94

63¾

 

 

 

 

 

 

 

Հ. Պէյլիի որբանոցին ծախսածը

150

09

 

 

 

 

 

 

 

Քննիչին վճարածը

130

00

962

67¼

 

 

 

 

 

 

Պահանջ

 

 

6

25¾

 

 

 

 

968

93

 

 

 

968

93