ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ (1909 Օգոստոս 7 —1910 Դեկտեմբեր 31 եւ 1911 Յունվար 1 — 1911 Յունիս 30)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՊԱՍՏԻՑ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Լ. Օսմ.

Լ. Օսմ.

Գանձուած իբր նպաստ

2000

 

 

Գանձուած իբր ճանապարհածախս

22

 

 

Գանձուած իբր ճանապարհածախս

10

 

 

Գանձուած իբր քննիչին ամսական

30

 

 

Գանձուած պատուիրակին համար

50

2112

Պատուիրակին համար վճարածը իբր Ազգ. Կեդր. Վարչութեան հաշւոյն վճարուած նկատելով Վարչութեան հաշւոյն փոխանցուեցաւ

 

 

50

 

 

 

2062