Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի՜ՆՉ ԱՆՈՅՇ Է...

Ի՜նչ անոյշ է հովն այս գիշեր

Իմ երեսիս...

Կարծես կարմի՜ր-կարմի՜ր վարդեր

Կը շոյեն զիս... ։

 

Ի՜նչ անոյշ է Սէրն այս գիշեր

Իմ հոգիիս...

Կարծես ճերմակ ճերմակ կոյսեր

Կ՚օրօրեն զիս... ։