Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆՈ՞ՆՔ ԱԼ...

Մայրամուտին, երբ երկինքը տժգունի,

-Մանաւանդ երբ աշնան հիւանդ օրերն են-

Կարծես ամէն իր թաքուն վիշտ մը ունի

Ու կը հեւայ՝ բան մ՚ուզելով անհունէն...

 

Մայրամուտին, երբ երկինքը տժգունի,

-Մանաւանդ երբ աշնան հիւանդ օրերն են-

Արդեօք իրե՞րն ալ ինծի պես կ՚աղերսեն

Որ լոյսը գայ նորէն, չըլլա՜յ որ մեռնի... ։