Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆՈՐ ԽՌՈՎՔ

Ահ, չեմ գիտեր, անգա՞մ մըն ալ

Փորձըւիմ սեգ հոգիս բանալ...

Քանի օր է՝

Զիս կ՚օրօրէ

Երազը մութ՝

Մութ աչքերուդ...

Ահ, չեմ գիտեր, անգամ մ՚ալ տա՞մ

Սիրոյս մեռնող վարդը տարտամ... ։