Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԻԵԶԵՐՔԸ ԵՒ ՀԱՄԲՈՅՐՍ

Այս իրիկուն՝

Մանիշակներն իր աչքերուն

Երբ համբուրել կ՚երթայի,

Յանկարծ կեցայ՝ օրօրուն

Եզրը կապոյտ ջուրերուն...

Մըտածեցի. -

Ո՞րն է յարգի,

Մէկ մանիշակն իր աչքին,

Թէ մարգրիտներն երկընքին։

Ու գտայ որ

Մեծ Բնակիչն   երկնաւոր

Նուա՛զ հարուստ եր քան ես,

Իր Տիեզերքն, իրաւ որ,

Այնչա՜փ եր փոքր՝ համբոյրէս... ։