Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ

Ա՛լ գրեթէ կը մըսիմ.

Տերեւաթափն սկսաւ,

Եւ իրիկուան մտերիմ

Նորէն թախիծն է ամբաւ... ։