Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼՈՒՍՆԻՆ

Վըշտոտ լուսին, քեզի հետ

Եկուր ըլլանք մենք անհետ՝

Ամպերու տակ...

Ոչ մէկ վտակ,

Ա՜հ, չի կրնար

Օրրել երկար

Երազներըդ ցանուցիր՝

 

Զորս նորէն վար թափեցիր...

Դուն ճամբորդ մ՚ես

Ու կը քալես տրտմերես,

Վտակը ջինջ

Մտեր է նինջ...

Պէտք է գտնել ծովն անհուն,

Օրօրուելու ցայգն ի բուն.... ։