Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ...

Կը հաւատամ հիմա, գիտե՞ս,

Ես աստղերուն,

Թէ Սիրտ մ՚անհուն

Կ՚երգէ հեռուն...

 

Եւ այդ երգին դողէն է որ՝

Տժգոյն, կարկամ՝

Ես շատ անգամ

Ծունկի կու գամ

Հոգիիդ դէմ, ո՜վ իմ աղուոր։