Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԻՏԵ՞Ս...

Գիտե՞ս, գիտե՞ս,

Ո՜վ իմ աղուոր,

Հոգիս պղտո՜ր

Է՜ ծովի պէս... ։

 

Մու՜թ՝ ծովի պես...

Ու խոր, շա՜տ խոր,

Ո՜վ իմ աղուոր,

Գիտե՞ս, գիտե՞ս... ։

 

Ու ցա՛ւ մ՚ունիմ,

Գիտե՞ս, գիտե՞ս,

-Անդունդի պէս-,

Որմէ կ՚այրիմ...

 

Ու կ՚արբենա՜մ...

Գիտե՞ս, գիտե՞ս,

Թէեւ սիրտէ՞ս

Ես միշտ կու լամ... ։

 

Ա՜հ, ինչու որ,

Ո՜վ իմ աղուոր,

Հոգիս պղտո՜ր

Է ծովի պէս... ։