Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՑԱՒՈՏ ԳԻՆԱՐԲՈՒՔ

Ի զո՜ւր աչքերս կը նային

Կապոյտ, անդորր երկնքին,

Ի զո՜ւր նուագն այս տարտամ

Կ՚օրօրէ զիս- պէտք է լա՜մ...

 

Արցո՜ւնք, արցո՜ւնք այն աչքին,

Ուր զղջումներ կը յածին...

Ցաւոտ հոգւոյն՝ երգն է թոյն.

Ահ, լռութի՜ւն, լռութի՜ւն...

 

Դիակի մը պես տժգոյն,

Հեք՝ ինչպէս է բուն անբոյն,

Պէտք է երթայ, մոլորիլ,

Ճամբուն վրայ... Չմեռնի՜լ

 

Մահով մը վատ ու դիւրին,

Ուր ցաւերը կը մարին,

Այլ տառապի՜լ, ու խնդա՜լ,

Իրիկուն մ՚ալ խենթենա՜լ... ։

 

12 ՆՈՅԵՄԲԵՐ...