Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՊՐԻԼԻ ՀՈՎԸ

Ապրիլի հովն աղջիկ մ՚է՝

Վարդ-մանիշակ շըրթներով...

Ապրիլի հովը, սակայն,

Երբ ըլլայ մո՜ւթ-մո՜ւթ գիշեր,

Աստուածուհի՜ կը դառնայ՝

Խենթեցընող համբոյրով... ։

 

1923