Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԸ ՁԻՒՆԷ...

Ճամբաներն արտերուն,

Իրիկուան սա պահուն,

Մարդերէն

Թափուր են...

Մէջքը ծուռ սա պատին

Լելակներ կը թափին.

Գարուն է...

Կը ձիւնէ... ։