Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԵ՜ՂՔ Է...

Այս աշխարհիս մէջ ի՞նչ ըրի ես, ի՞նչ՞...

Դեռ սըրտիս վրայ վարդ մը չեմ սեղմեր,

Եւ արդեն շուրջս են ագռաւի տարմեր.

Թոյլ պիտի տա՞ս, Տէ՜ր, որ աչքերս ջինջ

Ըլլան անոնց կեր... ։

 

Դեռ չեմ ողջուներ Աստղը վարդերանգ,

Որուն ըղձանքեն ըրիր զիս դեղին.

Մե՜ղք է, Տեր Աստուած, որ նետես հողին՝

Այսքան կայծ ու խունկ, երգ ու երազանք,

Մե՜ղք է քու փառքին... ։