Անտիպ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԱՄԲԻՍ ԱՌՋԵՒ

Լամբիս   բոցն է տժգուներ,

Միայն պատրոյգն է որ կ՚այրի. -

Կարծես հեռուն կ՚ոգեվարի

Կոյսի մ՚հոգին այս գիշեր... ։

 

Եւ այս գիշեր ա՛յնքան հով կայ,

Ու հովին մէջ՝ ա՛յնքան սէր,

Որ Ծիծաղը չեմ լըսեր. -

Հոգիիս աստղ կը տեղա՜յ...

 

Աստղեր՝ որ շա՜տ կը հեւան,

Ու կարծես թե կը մեռնին.

Բայց այնպիսի լո՛յս մ՚ունին,

Որ կը մարին... բայց միշտ կան... ։