Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Թ.

ՆՈՅՆՔ, ՄԱՐԳԱՐ


ՄԱՐԳԱՐ

Բարեւ, պարոնայք եւ տիկնայք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Բարի եկար, պարոն Մարգար, մեր դատը դուն տես. պա­րոնը իմ կինս կը սիրէ, ես ալ անորինը կը սիրեմ. իրաւունքը որո՞ւ քով կը մնայ:

ՄԱՐԳԱՐ

Դուք արդէն դատը կտրեր էք, կռիւ պէտք չէ, հաշտ­ուեցէք:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Հապա ե՛ս, որ Լեւոնը կը սիրեմ:

ՄԱՐԹԱ

Պապանձէ՛:

ՄԱՐԳԱՐ

Ահա ես ալ հրապարակաւ կը յայտնեմ միտքս, իմ փա­փաքս ալ ան է, որ Երանեակը Լեւոնի հետը ամուսնանայ, եւ մե­ծապէս շնորհակալ եմ որ առաջուց իմաց տուաւ:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Պարոն Մարգարի ցուցուցած մարդասիրութենէն գոհ եմ, եւ ահա կը խոստանամ մինչեւ վերջին շունչս Լեւոնի հետ ապրիլ:

ՄԱՐԹԱ

Եւ դուն կը խոստանա՞ս ինձի հաւատարիմ մնալ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Այո՛:

ՄԱՐԹԱ

Այս եղելութիւնները պիտի մոռցուին… չեղածի պէս…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Այո՛, անանկ պիտի ըլլայ:

ԹՈՎՄԱՍ, առ Սոֆի

Ձեր ակռայի ցաւն ալ կ'անցնի՞։

ՍՈՖԻ

Կ'անցնի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ամէնքնիս ալ ուխտենք իրարու հաւատարիմ մնալ, զիրար սիրենք եւ այս գաղտնիքը մեր մէջ պահենք. որպէսզի պա­տիւնիս չարատի:

ՄԱՐԹԱ

Ահ, որքան որ չար բնաւորութիւն ունենաս, դարձեալ կը սիրեմ զքեզ ( Կը պագնէ Թափառնիկոսը ): Ասանկ պարա­գաներու մէջ չեմ կրնար արտասուքս զսպել: ( Լալով ) Երբ կը սկսին համբոյրները բերնէս վազել, արցունքն ալ աչքէս կը հոսի. դուն զիս լաւ մը չես ճանչցեր, քեզի համար կը մեռնիմ ես:

ԹՈՎՄԱՍ, լալով

Զիս յարտասուս շարժեցիր, իմ սիրուն Սոֆիս… ո՛րքան ժամանակ է որ շուրթերս այտերուդ դպած չէին:

ԼԵՒՈՆ

Ա՜հ, իմ Երանեակս:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ա՜հ, իմ Լեւոնիկս:

ՆԻԿՈ

Հապա, օրիորդ, որ զիս Լեւոն ըրիր:

ՄԱՐԹԱ

Աշխատէ, աղջիկս, Լեւոնը սիրելու:

ԹՈՎՄԱՍ

Առաւօտ եղաւ, երթանք, Սոֆի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Քովս եկուր, անուշիկս:

ՄԱՐԹԱ

Ըհ, բերանդ պագնեմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ըհ, լեզուդ խածնեմ:

ՍՈՖԻ, մեկուսի

Ինչպէս որ ձեռքս խածաւ:

ՄԱՐԹԱ

Ձեռքերդ սիրեմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Սիրէ, սիրէ, կշտացիր:

ՆԻԿՈ

Ինձմէ զատ ամէնքն ալ ոտքի վրայ են:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ի՞նչ կը խնդաք ( Կ՚երգէ )

Հոս դպրոց մ՚է բարոյական,
Կառավարիչն է ձեր խղճի ձայն,
Թատրերգութիւնք անոր դասեր,
Որոնց մենք ենք դասատուներ:

( Ամէնքը մէկէն եղանակաւ )

Ի՞նչ ծանր պաշտօն:
Մնաք բարեաւ, հանդիսականք,
Կ՚աղաչեմք ձեզ ա՛լ չմոռնաք,
Կերակրեցէք մեզ նիւթապէս,
Որ կերակրիք բարոյապէս:

( Ամէնքը երթալու վրայ )

ՆԻԿՈ

Հապա օրիորդը, որ զիս Լեւոնը ըրաւ:

ՎԵՐՋ