Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Դ.

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, վերջը ԼԵՒՈՆ, ԵՐԱՆԵԱԿ

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, վազելով

Շունչս հատաւ վազելէն, այնչափ խայտառակութիւն… խեղճ Սոֆիս ալ ետեւէս կը վազէր, իյնալով ելնելով. տե՛ս սա երկու ցնդած պառաւներուն ըրածը` մեզի բռնելու համար պարահանդէս եկած են… թէ որ իմացուի ասոնք… ով կը կան­չէ զիս իր տունը… անպատիւ եղայ ( Աթոռի վրայ կը նստի ):

ԼԵՒՈՆ, աթոռ բերելով

Ահ, Երանեակ, քու սիրոյդ համար…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ահ, իմ սիրոյս համար… ( Փատով կը ծեծէ ) ահ, իմ սի­րոյս համար… ուրիշ տեղ մը որոշենք տեսնուելու համար… առանձին մնանք… քեզի կը պատմեմ հօրդ ատամնաբուժու­թիւնը: ( Միշտ ծեծելով ) Շատ կը սիրեմ զքեզ… լեզուով չեմ կրնար բացատրել, ուր մնաց թէ… փատով… թէ որ ինձի նա­մակ գրելու ըլլաս… հասցէն այսպէս ըլլայ. առ Հ. Գ. Կ. Լեւոն, Սիրահարեալներու փողոց, թիւ 20.

ԼԵՒՈՆ

Ինչո՛ւ կը զարնէք, պարոն:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Շատ կը սիրեմ զքեզ…

ԵՐԱՆԵԱԿ

Բաւ է, բաւ, բարբարոս մարդ, չե՞ս ամչնար ուրիշ կնիկ­ներ կը սիրես այդ տարիքիդ մէջ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դէ՞մ կը խօսիս:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Այո՛, կը խօսիմ. ասիկա իմ հոգիս է, դուք զայն մեռցնել կ՚ուզէք… կը սիրեմ զինքը, ամուսինս է, կ՚իմանա՞ք: