Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ ԺԱ.

ՆՈՅՆՔ, ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ եւ ՆԻԿՈ


ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ
, փատ ի ձեռին Նիկոն հալածելով

Ո՞ւր կը փախչիս, անիծից արմատ… իմ ոտքս ձեռքս կը կապես, ո՞վ հրամայեց քեզի:

ՆԻԿՈ

Ատտըրրճաճանակը…

( Երանեակ եւ Լեւոն շուարած կը նային ):

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Անպիտա ՜ ն, թէ որ անգամ մ՚ալ ասանկ բան մը ընես, գլուխդ կը ջախջախեմ:

ՆԻԿՈ, առանց հասկնալու

Ինձի ի՛նչ, ջախջախէ՛:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կորի՛ սըկէ ( Նիկո կ՚երթայ ): Երանեակ, դուն ի՞նչ գործ ունիս հոս:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ե՞ս…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դուն։

ԼԵՒՈՆ

Անիկա…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ինքը։

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ե՞ս…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Սենեակդ քաշուէ՛:

ԵՐԱՆԵԱԿ, երթալով

Իմս ես, Լեւոն: