Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ է.

ՆՈՅՆՔ, ՄԱՐԹԱ, ԹՈՎՄԱՍ, ՆԻԿՈ

ԹՈՎՄԱՍ, վազելով

Աս անձրեւին ո՞ւր պիտի երթանք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դիմակները…

ՄԱՐԹԱ

Ին՛չ անձրեւ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ձեռքով երեսը ծածկելով

Ո՞ւր փախչինք:

ՍՈՖԻ

Դիմակները…

ՄԱՐԹԱ

Եկէք, հասէ՛ք, Նիկո…

ԹՈՎՄԱՍ

Վա՛յ շուն շան որդիներ…

ՆԻԿՈ

Ո՞ւր է, բռնեցէք ծեծեմ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Փախչինք: ( Թափառնիկոս եւ Սոֆի դռնէն դուրս ելնելու կը ջանան: Մարթա Թափառնիկոսին շրջազգեստէն բռնած կը քաշէ, Թովմաս ասդիս անդին վազվռտելով Սոֆին բռնել կ՚աշխատի. Թափառնիկոսի եւ Սոֆիի մէյմէկ ոտքը դուրս` փախչելու կը ջանան, որք կ՚արգիլեն Թովմաս ու Մարթա ):

[ՎԵՐՋ Դ. ԱՐԱՐՈՒԱԾՈՅՆ]