Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Ե.

ՆՈՅՆՔ, ՍՈՖԻ

ՍՈՖԻ

Շունչս հատաւ վազելէն… քեզ ալ կորուսի… ի՞նչ ընեմ, ո՞ւր պահուիմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Մի՛ խօսիր, գնա պահուէ սա խուցին մէջ:

ԼԵՒՈՆ

Կը խնդրեմ, պարոն Թափառնիկոս, լսէ աղաչանքս, աղ­ջիկդ ինձի տուր, զինքը երջանիկ պիտի ընեմ, կ՚աղաչեմ, ան­գութ մ՚ըլլար, իր սիրովը կ՚այրիմ, կը տոչորիմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ինչ որ կ՚ուզէք ան ըրէք, կորսուեցէք, աչքս չտեսնէ։ ( Կը նստի աթոռի վրայ ):