Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Զ.

ՆՈՅՆՔ, ԹՈՎՄԱՍ

ԹՈՎՄԱՍ

Վերջապէ՛ս ձեռք բերի զինքը, բարեւ, պարոն:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, աթոռէն ելնելով

Հրամմեցէք պարոն, Թովմաս… այսքան կանուխ… երէկ գիշեր աղուոր զուարճացանք, բաւական գինի խմեցինք… ես ալ հիմա արթնցայ… գիշերուան հագուստովս կը նստիմ: ( Մե­կուսի ) Կեղծենք:

ԹՈՎՄԱՍ

Ձեզի հետ խօսելու եկայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կրնաք խօսիլ… բայց առաջուց ըսէք ինձի, տիկինին ցաւը ինչպէ՞ս եղաւ:

ԹՈՎՄԱՍ

Շատ հանգիստ է, ձեզի ալ բարեւ ըրաւ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ողջ ըլլայ, խեղճը ո՛րքան կը տանջուէր:

ԹՈՎՄԱՍ

Ձեզի քանի մը խօսք պիտի զրուցեմ, բայց մի սրդողիք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Սրդողի՞լն ինչ ըսել է. հրամմեցէք խօսեցէք… սուրճ մը բեր, Նիկո:

ԹՈՎՄԱՍ

Դուն սրիկային մէկն ես… դուն անառակին մէկն ես… դուն սինլքորին մէկն ես… դուն բարբարոսին մէկն ես… դուն խարդախ մէկն ես… վերջապէս մարդու կերպարանքով իշուն մէկն ես…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ո՞վ ըսաւ:

ԹՈՎՄԱՍ, պոռալով

Ո՞վ կարծեցիր զիս… կինս առնես պարահանդէս տա­նի՜ս:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Հիւանդ էր, օդափոխութեան համար տարի:

ԹՈՎՄԱՍ

Զիս կը խաբէք, սրիկաներ, աշխարհի առջեւ քեզ իբրեւ սրիկա մէկը ներկայացնելէն ետքը վրէժ ալ պիտի լուծեմ: