Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ ԺԱ.

ՆՈՅՆՔ, ԹՈՎՄԱՍ, պատռտած զգեստով

ԹՈՎՄԱՍ

Առէք դիմակնիդ, եւ սա նամակը տուէք, որ գրպանս դնեմ, ( Կիրակոս կու տայ ), դէմքս ալ գոցեմ:

ՄԱՐԹԱ, մեկուսի

Պէտք էր որ յայտնէի զինքս սա մարդուն ( Դիմակով կը ծածկէ երեսը ):

ԹՈՎՄԱՍ, առ Նիկո

Առ քեզի արջու դէմք մը:

ՆԻԿՈ

Տուէք, տուէք: ( Դիմակը կը դնէ ):

ԹՈՎՄԱՍ

Սա նամակը պահեմ: ( Աջ կողմի գրպանը կը դնէ, միւս ձեռքովն ալ ձախ կողմի գրպանը խառնելով նամակ մը կը հանէ ): Ա՞ս ինչ է, քսան տարուան նամակ մը ըլլալու է. գրերը չեն կարդացուիր. ան ա՛լ թող հոս մտնէ ( Ձախ գրպա­նը կը դնէ ):

ՄԱՐԳԱՐ

Մնաք բարեաւ ( Կ՚երթայ ):

ԹՈՎՄԱՍ

Ո՞ւր կ՚երթաք:

ՆԻԿՈ

Պարահանդէսի մէջ ամէնն ալ պիտի վախցնեմ. ես ալ ասանկ առիթի մը կը սպասէի. ոչ ոք կը վախնայ ինձմէ, վասն­զի աղքատ եմ. հարուստները հարստութեան դիմակով կը վախցնեն, աղքատներն ալ արջի դիմակով թող վախցնեն հարուստները. երթանք:

ԹՈՎՄԱՍ

Օ՛ն, ուրեմն:

ՆԻԿՈ

Որ ծակն ալ մտած ըլլան պիտի հանեմ սա գարշելիները:

[ՎԵՐՋ Գ. ԱՐԱՐՈՒԱԾՈՅՆ]