Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Բ.

ՆՈՅՆՔ, ԼԵՒՈՆ

ԼԵՒՈՆ, ինքնիրեն

Վաղ առտու կանուխ եկուր, կանուխ գամ, մայրս դարձ­եալ պիտի սրդողի. վաղ առտու պիտի պոռայ. Լեւոն, տղաս, ո՞ւր կ՚երթաս այսքան կանուխ. ի՞նչ պատասխանելու է… ( Կը նստի ) Մանչո՛ւկ, սուրճ մը բեր: Անպատճառ երթալու է, սէրն է որ կը կանչէ. սիրոյ հրամանները մօրս հրամաններէն առաջ կատարելու եմ:

Ա.

Յոգնեցա՞ք, օրիորդ:

ԴԻՄԱԿԱՒՈՐԸ

Այո՛, այո՛, նստինք: